Преглед на файлове

Add .gitreview

Add file to interact with gerrit.

Change-Id: If96dc821d0f81aaa4c646a0a2a27bbcb60610160
changes/73/674873/2
Andreas Jaeger Rahul Khiyani преди 8 месеца
родител
ревизия
58fcd9a861
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 0 реда
  1. +4
    -0
      .gitreview

+ 4
- 0
.gitreview Целия файл

@@ -0,0 +1,4 @@
[gerrit]
host=review.opendev.org
port=29418
project=airship/porthole.git

Loading…
Отказ
Запис