Преглед на файлове

git: ignore peggles directory

Prevent accidentally staging this directory. Shouldn't ever be committed
anyways.

Change-Id: If62ea7ee66acd655de16c860653da7e00da20b86
tags/v1.6
Dustin Specker преди 3 месеца
родител
ревизия
9090cc8a17
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 0 реда
  1. +3
    -0
      .gitignore

+ 3
- 0
.gitignore Целия файл

@@ -1,2 +1,5 @@
# output for generated manifest
peggles/
# Unit test / coverage reports
.tox/

Loading…
Отказ
Запис