Преглед на файлове

Disable host key checking for jump host

Change-Id: I3c3fe81cd9a23434b8393702ecf95229386558d4
changes/34/602434/1
Logan V преди 1 година
родител
ревизия
14ebc84487
променени са 1 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 1 реда
  1. +6
    -1
      ssh/ssh_config

+ 6
- 1
ssh/ssh_config Целия файл

@@ -2,5 +2,10 @@
# is used from the nodepool deployment host through the first infrastructure
# host, lsn-mc1016.

Host jump
Hostname 192.169.91.98
User root
StrictHostKeyChecking no

Host 10.*
ProxyJump root@192.169.91.98
ProxyJump jump

Loading…
Отказ
Запис