Преглед на файлове

Update reno for stable/rocky

Change-Id: I4592e5ab654c6997d2a8dea5ea1f8a557f3931b5
tags/0.20.0
OpenStack Release Bot преди 1 година
родител
ревизия
e464f9bc06
променени са 2 файла, в които са добавени 7 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      releasenotes/source/index.rst
  2. +6
    -0
      releasenotes/source/rocky.rst

+ 1
- 0
releasenotes/source/index.rst Целия файл

@@ -6,5 +6,6 @@
:maxdepth: 1

unreleased
rocky
queens
pike

+ 6
- 0
releasenotes/source/rocky.rst Целия файл

@@ -0,0 +1,6 @@
===================================
Rocky Series Release Notes
===================================

.. release-notes::
:branch: stable/rocky

Loading…
Отказ
Запис