11 Ревизии (master)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  OpenDev Sysadmins 0050cab222 OpenDev Migration Patch преди 1 година
  Ryan Beisner e006377f21
Retire project преди 1 година
  Doug Hellmann 355467c1ec import zuul job settings from project-config преди 1 година
  Jenkins a6b431bc72 Merge "Fix manual config devices" преди 2 години
  Chris Holcombe cda014fec7 Fix manual config devices преди 2 години
  Jenkins b9b3987103 Merge "Format filesystem fixes" преди 2 години
  Chris Holcombe aa4d62ace1 Format filesystem fixes преди 2 години
  Chris Holcombe aa9a6293b4 Expand volume fix преди 2 години
  Chris Holcombe 0db1daa12f Fix Actions преди 2 години
  Chris Holcombe 9e5239f0ee Initial WIP commit преди 3 години
  OpenStack Project Creator f17a8cfffd Added .gitreview преди 3 години