11 Revize (master)
 

Autor SHA1 Zpráva Datum
  OpenDev Sysadmins 0050cab222 OpenDev Migration Patch před 1 rokem
  Ryan Beisner e006377f21
Retire project před 1 rokem
  Doug Hellmann 355467c1ec import zuul job settings from project-config před 1 rokem
  Jenkins a6b431bc72 Merge "Fix manual config devices" před 2 roky
  Chris Holcombe cda014fec7 Fix manual config devices před 2 roky
  Jenkins b9b3987103 Merge "Format filesystem fixes" před 2 roky
  Chris Holcombe aa4d62ace1 Format filesystem fixes před 2 roky
  Chris Holcombe aa9a6293b4 Expand volume fix před 2 roky
  Chris Holcombe 0db1daa12f Fix Actions před 2 roky
  Chris Holcombe 9e5239f0ee Initial WIP commit před 3 roky
  OpenStack Project Creator f17a8cfffd Added .gitreview před 3 roky