Преглед на файлове

Merge "Resume env before snapshot"

changes/24/450824/1
Jenkins преди 2 години
родител
ревизия
24ab12cfe9
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
 1. 1
  0
    fuel_tests/models/manager.py

+ 1
- 0
fuel_tests/models/manager.py Целия файл

@@ -322,6 +322,7 @@ class Manager(Basic):
322 322
             "in scenario) {1}>>>".format(str(step), details_msg))
323 323
 
324 324
   def make_diagnostic_snapshot(self, status, name):
325
+    self.env.resume_environment()
325 326
     create_diagnostic_snapshot(self.env, status, name)
326 327
 
327 328
   def save_env_snapshot(self, name):

Loading…
Отказ
Запис