Преглед на файлове

Merge "Resume env before snapshot"

changes/24/450824/1
Jenkins преди 2 години
родител
ревизия
24ab12cfe9
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      fuel_tests/models/manager.py

+ 1
- 0
fuel_tests/models/manager.py Целия файл

@@ -322,6 +322,7 @@ class Manager(Basic):
"in scenario) {1}>>>".format(str(step), details_msg))

def make_diagnostic_snapshot(self, status, name):
self.env.resume_environment()
create_diagnostic_snapshot(self.env, status, name)

def save_env_snapshot(self, name):

Loading…
Отказ
Запис