Преглед на файлове

Merge "Reduce number of novaclient calls" into stable/havana

tags/2013.2.3^0
Jenkins Gerrit Code Review преди 6 години
родител
ревизия
3d04c3c6ac
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 2 реда
  1. +3
    -2
      openstack_dashboard/api/nova.py

+ 3
- 2
openstack_dashboard/api/nova.py Целия файл

@@ -670,8 +670,9 @@ def service_list(request):

def aggregate_list(request):
result = []
for aggregate in novaclient(request).aggregates.list():
result.append(novaclient(request).aggregates.get_details(aggregate.id))
c = novaclient(request)
for aggregate in c.aggregates.list():
result.append(c.aggregates.get_details(aggregate.id))

return resultLoading…
Отказ
Запис