Bladeren bron

Merge "Reduce number of novaclient calls" into stable/havana

tags/2013.2.3^0
Jenkins 5 jaren geleden
bovenliggende
commit
3d04c3c6ac
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 3 en 2 verwijderingen
  1. 3
    2
      openstack_dashboard/api/nova.py

+ 3
- 2
openstack_dashboard/api/nova.py Bestand weergeven

@@ -670,8 +670,9 @@ def service_list(request):

def aggregate_list(request):
result = []
for aggregate in novaclient(request).aggregates.list():
result.append(novaclient(request).aggregates.get_details(aggregate.id))
c = novaclient(request)
for aggregate in c.aggregates.list():
result.append(c.aggregates.get_details(aggregate.id))

return result


Laden…
Annuleren
Opslaan