Преглед на файлове

Merge "Final versioning for 2012.1.1" into stable/essex

tags/2012.1.1^0
Jenkins преди 7 години
родител
ревизия
ae9034c9e9
променени са 2 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    0
      AUTHORS
  2. 1
    1
      horizon/version.py

+ 1
- 0
AUTHORS Целия файл

@@ -32,6 +32,7 @@ Joshua McKenty <joshua@pistoncloud.com>
Julien Danjou <julien.danjou@enovance.com>
Ken Pepple <ken.pepple@gmail.com>
Mark Gius <launchpad@markgius.com>
Mark McLoughlin <markmc@redhat.com>
Michael Szilagyi <mszilagyi@gmail.com>
Mike Perez <thingee@gmail.com>
Mike Scherbakov <mihgen@gmail.com>

+ 1
- 1
horizon/version.py Целия файл

@@ -21,7 +21,7 @@ version_info = {'branch_nick': u'LOCALBRANCH',

HORIZON_VERSION = ['2012', '1', '1']
YEAR, COUNT, REVISION = HORIZON_VERSION
FINAL = False # This becomes true at Release Candidate time
FINAL = True # This becomes true at Release Candidate time


def canonical_version_string():

Loading…
Отказ
Запис