Hardware introspection daemon for OpenStack Ironic
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

33 lines
1.1KB

 1. - project:
 2. templates:
 3. - check-requirements
 4. - openstack-cover-jobs
 5. - openstack-lower-constraints-jobs
 6. - openstack-python-jobs
 7. - openstack-python3-train-jobs
 8. - publish-openstack-docs-pti
 9. - release-notes-jobs-python3
 10. check:
 11. jobs:
 12. - ironic-inspector-grenade-dsvm
 13. - ironic-inspector-tempest
 14. - ironic-inspector-tempest-discovery
 15. - ironic-inspector-tempest-python3
 16. - ironic-inspector-non-standalone-tempest-python3
 17. - openstack-tox-functional
 18. - openstack-tox-functional-py36
 19. - bifrost-integration-tinyipa-ubuntu-xenial
 20. - ironic-inspector-tox-bandit:
 21. voting: false
 22. gate:
 23. queue: ironic
 24. jobs:
 25. - ironic-inspector-grenade-dsvm
 26. - ironic-inspector-tempest
 27. - ironic-inspector-tempest-discovery
 28. - ironic-inspector-tempest-python3
 29. - ironic-inspector-non-standalone-tempest-python3
 30. - openstack-tox-functional
 31. - openstack-tox-functional-py36
 32. - bifrost-integration-tinyipa-ubuntu-xenial