Ansible deployment of the Kolla containers
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

5 lines
80B

  1. [gerrit]
  2. host=review.opendev.org
  3. port=29418
  4. project=openstack/kolla-ansible.git