Przeglądaj źródła

Bump OpenStack versions for Queens EM

Change-Id: Iaad8f6de767388a66c91c3580db5e2570e5703dd
tags/6.2.4
Mark Goddard 5 miesięcy temu
rodzic
commit
1facd88195
1 zmienionych plików z 2 dodań i 2 usunięć
  1. +2
    -2
      kolla/common/config.py

+ 2
- 2
kolla/common/config.py Wyświetl plik

@@ -318,7 +318,7 @@ SOURCES = {
'cinder-base': {
'type': 'url',
'location': ('$tarballs_base/cinder/'
'cinder-12.0.8.tar.gz')},
'cinder-12.0.9.tar.gz')},
'congress-base': {
'type': 'url',
'location': ('$tarballs_base/congress/'
@@ -539,7 +539,7 @@ SOURCES = {
'neutron-base-plugin-networking-baremetal': {
'type': 'url',
'location': ('$tarballs_base/networking-baremetal/'
'networking-baremetal-1.0.0.tar.gz')},
'networking-baremetal-1.0.1.tar.gz')},
'neutron-base-plugin-networking-generic-switch': {
'type': 'url',
'location': ('$tarballs_base/networking-generic-switch/'


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz