Преглед на файлове

Change ODL repo to nexus.opendaylight.org

Change-Id: I242945edba84b891ccbf82d5fcce8ef5fe37ad3d
(cherry picked from commit 939a56035b)
(cherry picked from commit 5a08221cc4)
changes/16/692116/1
Michal Nasiadka Radosław Piliszek преди 7 месеца
родител
ревизия
56ab2b908b
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +2
    -2
      docker/base/opendaylight.repo

+ 2
- 2
docker/base/opendaylight.repo Целия файл

@@ -1,5 +1,5 @@
[opendaylight]
name=CentOS CBS OpenDaylight Release Repository
baseurl=http://cbs.centos.org/repos/nfv7-opendaylight-6-release/x86_64/os/
name=OpenDaylight Carbon
baseurl=https://nexus.opendaylight.org/content/repositories/opendaylight-carbon-epel-7-x86_64-devel/
enabled=1
gpgcheck=0

Loading…
Отказ
Запис