Kolla provides production-ready containers and deployment tools for operating OpenStack clouds
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

165 řádky
4.7KB

 1. FROM {{ namespace }}/{{ image_prefix }}nova-base:{{ tag }}
 2. LABEL maintainer="{{ maintainer }}" name="{{ image_name }}" build-date="{{ build_date }}"
 3. {% block nova_compute_header %}{% endblock %}
 4. {% import "macros.j2" as macros with context %}
 5. {% if install_type == 'binary' %}
 6. {% if base_distro in ['centos', 'oraclelinux', 'rhel'] %}
 7. {% set nova_compute_packages = [
 8. 'ceph-common',
 9. 'device-mapper-multipath',
 10. 'e2fsprogs',
 11. 'genisoimage',
 12. 'iscsi-initiator-utils',
 13. 'nfs-utils',
 14. 'openstack-nova-compute',
 15. 'openvswitch',
 16. 'parted',
 17. 'python-libguestfs',
 18. 'python-oslo-vmware',
 19. 'python-rtslib',
 20. 'sysfsutils',
 21. 'targetcli',
 22. 'xfsprogs'
 23. ] %}
 24. {{ macros.install_packages(nova_compute_packages | customizable("packages")) }}
 25. {% elif base_distro in ['debian', 'ubuntu'] %}
 26. # ironic as workaround https://bugs.launchpad.net/packstack/+bug/1430388
 27. {% set nova_compute_packages = [
 28. 'ceph-common',
 29. 'e2fsprogs',
 30. 'genisoimage',
 31. 'ironic-common',
 32. 'multipath-tools',
 33. 'nfs-common',
 34. 'nova-compute',
 35. 'openvswitch-switch',
 36. 'open-iscsi',
 37. 'parted',
 38. 'python-guestfs',
 39. 'python-ironicclient',
 40. 'python-oslo.vmware',
 41. 'sysfsutils',
 42. 'xfsprogs'
 43. ] %}
 44. # Debian/stretch uses rtslib-fb (like CentOS does)
 45. # systemd is needed to get python-guestfs installed
 46. {% if base_distro == 'debian' %}
 47. {% set nova_compute_packages = nova_compute_packages + [
 48. 'python-rtslib-fb',
 49. 'systemd/stretch-backports',
 50. 'targetcli-fb'
 51. ] %}
 52. {% elif base_distro == 'ubuntu' %}
 53. {% set nova_compute_packages = nova_compute_packages + [
 54. 'python-rtslib',
 55. 'targetcli'
 56. ] %}
 57. {% endif %}
 58. {{ macros.install_packages(nova_compute_packages | customizable("packages")) }}
 59. RUN rm -f /etc/nova/nova-compute.conf
 60. {% endif %}
 61. {% elif install_type == 'source' %}
 62. {% if base_distro in ['centos', 'oraclelinux', 'rhel'] %}
 63. {% set nova_compute_packages = [
 64. 'ceph-common',
 65. 'device-mapper-multipath',
 66. 'dosfstools',
 67. 'e2fsprogs',
 68. 'genisoimage',
 69. 'iscsi-initiator-utils',
 70. 'libvirt-python',
 71. 'libosinfo',
 72. 'nfs-utils',
 73. 'openvswitch',
 74. 'parted',
 75. 'python-libguestfs',
 76. 'python-rtslib',
 77. 'qemu-img',
 78. 'sysfsutils',
 79. 'targetcli',
 80. 'xfsprogs'
 81. ] %}
 82. {% elif base_distro in ['debian', 'ubuntu'] %}
 83. {% set nova_compute_packages = [
 84. 'ceph-common',
 85. 'dosfstools',
 86. 'e2fsprogs',
 87. 'genisoimage',
 88. 'libosinfo-bin',
 89. 'multipath-tools',
 90. 'nfs-common',
 91. 'open-iscsi',
 92. 'parted',
 93. 'python-guestfs',
 94. 'python-libvirt',
 95. 'qemu-utils',
 96. 'xfsprogs'
 97. ] %}
 98. {% if base_arch == "aarch64" %}
 99. {% set nova_compute_packages = nova_compute_packages + [
 100. 'qemu-efi'
 101. ] %}
 102. {% endif %}
 103. # Debian/stretch uses rtslib-fb (like CentOS does)
 104. # systemd is needed to get python-guestfs installed
 105. {% if base_distro == 'debian' %}
 106. {% set nova_compute_packages = nova_compute_packages + [
 107. 'python-rtslib-fb',
 108. 'systemd/stretch-backports',
 109. 'targetcli-fb'
 110. ] %}
 111. {% elif base_distro == 'ubuntu' %}
 112. {% set nova_compute_packages = nova_compute_packages + [
 113. 'python-rtslib',
 114. 'targetcli'
 115. ] %}
 116. {% endif %}
 117. RUN mkdir -p /etc/ceph
 118. {% endif %}
 119. {{ macros.install_packages(nova_compute_packages | customizable("packages")) }}
 120. {% set nova_compute_pip_packages = [
 121. 'oslo-vmware'
 122. ]
 123. %}
 124. {% set nova_compute_plugins_pip_packages = [
 125. '/plugins/*'
 126. ] %}
 127. ADD plugins-archive /
 128. RUN {{ macros.install_pip(nova_compute_pip_packages | customizable("pip_packages")) }} \
 129. && if [ "$(ls /plugins)" ]; then \
 130. {{ macros.install_pip(nova_compute_plugins_pip_packages | customizable("pip_packages")) }}; \
 131. fi
 132. {% endif %}
 133. COPY extend_start.sh /usr/local/bin/kolla_nova_extend_start
 134. RUN chmod 755 /usr/local/bin/kolla_nova_extend_start \
 135. && rm -f /etc/machine-id
 136. {% block nova_compute_footer %}{% endblock %}
 137. {% block footer %}{% endblock %}
 138. USER nova