Преглед на файлове

change default python 3 env in tox to 3.5

Change-Id: I76c5d2c770a4a46c46b5f6e1852c1ac18a23cce4
tags/0.1.0
qingszhao преди 1 година
родител
ревизия
d2250f249e
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      tox.ini

+ 1
- 1
tox.ini Целия файл

@@ -1,6 +1,6 @@
[tox]
minversion = 2.0
envlist = py34,py27,pypy,pep8
envlist = py35,py27,pypy,pep8
skipsdist = True

[testenv]


Loading…
Отказ
Запис