Преглед на файлове

Removed older version of python added 3.5

In setup.cfg file the python 3.5 is added

Change-Id: I243961032956f72601b04450a79ee212e4d00292
Closes-Bug:  #1802025
changes/43/606343/3
qingszhao преди 1 година
родител
ревизия
fb71a0c820
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +2
    -2
      setup.cfg

+ 2
- 2
setup.cfg Целия файл

@@ -16,8 +16,8 @@ classifier =
Programming Language :: Python :: 2
Programming Language :: Python :: 2.7
Programming Language :: Python :: 3
Programming Language :: Python :: 3.3
Programming Language :: Python :: 3.4
Programming Language :: Python :: 3.5
Programming Language :: Python :: 3.6

[files]
packages =

Loading…
Отказ
Запис