Преглед на файлове

Merge "Try deinit odl_features in TestOdlFeaturesNoFixture setUpClass"

tags/16.0.0.0b1
Zuul Gerrit Code Review преди 3 месеца
родител
ревизия
818c274fe0
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      networking_odl/tests/unit/common/test_odl_features.py

+ 1
- 0
networking_odl/tests/unit/common/test_odl_features.py Целия файл

@@ -143,6 +143,7 @@ class TestOdlFeaturesNoFixture(base.DietTestCase):
self.addCleanup(odl_features.deinit)

def test_feature_configs_does_not_mutate_default_features(self):
odl_features.deinit()
self.assertEqual(odl_features.EMPTY_FEATURES,
odl_features.feature_configs)
odl_features.feature_configs['test'] = True


Loading…
Отказ
Запис