Bladeren bron

Merge "Fix wrong path in doc config" into stable/queens

changes/45/703945/1
Zuul Gerrit Code Review 4 maanden geleden
bovenliggende
commit
15adc7a654
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 3 en 2 verwijderingen
  1. +3
    -2
      doc/source/conf.py

+ 3
- 2
doc/source/conf.py Bestand weergeven

@@ -91,10 +91,11 @@ _config_generator_config_files = [
]

def _get_config_generator_config_definition(config_file):
config_file_path = '../../etc/oslo-config-generator/%s' % conf
config_file_path = '../../etc/oslo-config-generator/%s' % config_file
# oslo_config.sphinxconfiggen appends '.conf.sample' to the filename,
# strip file extentension (.conf or .ini).
output_file_path = '_static/config_samples/%s' % conf.rsplit('.', 1)[0]
output_file_path = '_static/config_samples/%s' % config_file.rsplit('.',
1)[0]
return (config_file_path, output_file_path)
Laden…
Annuleren
Opslaan