3 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Brian Haley 4885376f3c Adopt hacking 1.1.0 преди 1 година
  Doug Hellmann bbba70c3b6 fix tox python3 overrides преди 1 година
  Dong Jun 91294cad88 Enable pylint 1.4.5 преди 2 години