3 Revize (master)

Autor SHA1 Zpráva Datum
  Brian Haley 4885376f3c Adopt hacking 1.1.0 před 11 měsíci
  Doug Hellmann bbba70c3b6 fix tox python3 overrides před 1 rokem
  Dong Jun 91294cad88 Enable pylint 1.4.5 před 2 roky