3 Revīzijas (master)

Autors SHA1 Ziņojums Datums
  Brian Haley 4885376f3c Adopt hacking 1.1.0 pirms 1 gada
  Doug Hellmann bbba70c3b6 fix tox python3 overrides pirms 1 gada
  Dong Jun 91294cad88 Enable pylint 1.4.5 pirms 2 gadiem