Browse Source

Update Zhenguo Niu's mailmap

Using new email address.

Change-Id: I77190d0da0dbd4480ff03bcfe84540292cc81ea3
changes/05/53805/2
Zhenguo Niu 9 years ago
parent
commit
220e9a4600
  1. 1
      .mailmap

1
.mailmap

@ -5,3 +5,4 @@ lawrancejing <lawrancejing@gmail.com> <liuqing@windawn.com>
Jiajun Liu <jiajun@unitedstack.com> <iamljj@gmail.com>
Zhongyue Luo <zhongyue.nah@intel.com> <lzyeval@gmail.com>
Kun Huang <gareth@unitedstack.com> <academicgareth@gmail.com>
Zhenguo Niu <zhenguo@unitedstack.com> <Niu.ZGlinux@gmail.com>

Loading…
Cancel
Save