Преглед на файлове

Merge "Add NEUTRON_PATH to configure_for_func_testing.sh"

tags/16.0.0.0b1
Zuul Gerrit Code Review преди 3 месеца
родител
ревизия
5fe574193d
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      tools/configure_for_func_testing.sh

+ 1
- 0
tools/configure_for_func_testing.sh Целия файл

@@ -58,6 +58,7 @@ VENV=${VENV:-dsvm-functional}
DEVSTACK_PATH=${DEVSTACK_PATH:-$1}
PROJECT_NAME=${PROJECT_NAME:-neutron}
REPO_BASE=${GATE_DEST:-$(cd $(dirname "$0")/../.. && pwd)}
NEUTRON_PATH=${NEUTRON_PATH:=$REPO_BASE/$PROJECT_NAME}
INSTALL_MYSQL_ONLY=${INSTALL_MYSQL_ONLY:-False}
# The gate should automatically install dependencies.
INSTALL_BASE_DEPENDENCIES=${INSTALL_BASE_DEPENDENCIES:-$IS_GATE}


Loading…
Отказ
Запис