Преглед на файлове

Merge "Fix duplicate ID warning during doc build"

tags/16.0.0.0b1
Zuul Gerrit Code Review преди 1 месец
родител
ревизия
610e890e7c
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 1 реда
  1. +0
    -1
      neutron/opts.py

+ 0
- 1
neutron/opts.py Целия файл

@@ -214,7 +214,6 @@ def list_l3_agent_opts():
itertools.chain(
neutron.conf.agent.l3.config.OPTS,
neutron.conf.service.SERVICE_OPTS,
neutron.conf.service.RPC_EXTRA_OPTS,
neutron.conf.agent.l3.ha.OPTS,
neutron.conf.agent.common.PD_DRIVER_OPTS,
neutron.conf.agent.common.RA_OPTS)


Loading…
Отказ
Запис