Procházet zdrojové kódy

Zuul v3: use devstack-plugin-nfs-tempest-full

... and replace its legacy ancestor.

Change-Id: Ifd4387a02b3103e1258e146e63c73be1ad10030c
(cherry picked from commit e7e39b8c2e)
(cherry picked from commit e82e1704ca)
tags/19.1.0
Luigi Toscano Matt Riedemann před 3 měsíci
rodič
revize
99aa8ebc12
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. +1
    -1
      .zuul.yaml

+ 1
- 1
.zuul.yaml Zobrazit soubor

@@ -301,7 +301,7 @@
irrelevant-files: *dsvm-irrelevant-files
- legacy-grenade-dsvm-neutron-multinode-zero-downtime:
irrelevant-files: *dsvm-irrelevant-files
- legacy-tempest-dsvm-full-devstack-plugin-nfs:
- devstack-plugin-nfs-tempest-full:
irrelevant-files: *dsvm-irrelevant-files
- tempest-full-py3-opensuse15:
irrelevant-files: *dsvm-irrelevant-files


Načítá se…
Zrušit
Uložit