Procházet zdrojové kódy

Ignore sqla-migrate inspect.getargspec deprecation warnings

This adds a warnings filter to ignore the "inspect.getargspec"
warnings from sqlalchemy-migrate until bug 1814288 is fixed
in that library.

Change-Id: Id8c02e745742980d3dd0a24e6e2b7a5859f3cb88
Related-Bug: #1813147
tags/19.0.0.0rc1
Matt Riedemann Balazs Gibizer před 1 rokem
rodič
revize
d916a045c1
1 změnil soubory, kde provedl 7 přidání a 0 odebrání
  1. +7
    -0
      nova/tests/fixtures.py

+ 7
- 0
nova/tests/fixtures.py Zobrazit soubor

@@ -849,6 +849,13 @@ class WarningsFixture(fixtures.Fixture):
'ignore', message=".* 'VIFPortProfileOVSRepresentor' .* "
"is deprecated", category=PendingDeprecationWarning)

# TODO(mriedem): Change (or remove) this DeprecationWarning once
# https://bugs.launchpad.net/sqlalchemy-migrate/+bug/1814288 is fixed.
warnings.filterwarnings(
'ignore', message='inspect\.getargspec\(\) is deprecated',
category=DeprecationWarning,
module='migrate.versioning.script.py')

self.addCleanup(warnings.resetwarnings)
Načítá se…
Zrušit
Uložit