Procházet zdrojové kódy

Add example host confd file for barbican

Missing example file could confuse user to implement this role.
Since the host is not 'barbican' like named.

Change-Id: I00d7801bad50dfbf81720503b38ef1f18ddfe674
(cherry picked from commit 708b51d6d3)
tags/16.0.15^0
Frank-ZhangXin Frank Zhang před 1 rokem
rodič
revize
856b731da2
1 změnil soubory, kde provedl 8 přidání a 0 odebrání
  1. +8
    -0
      etc/openstack_deploy/conf.d/barbican.yml.example

+ 8
- 0
etc/openstack_deploy/conf.d/barbican.yml.example Zobrazit soubor

@@ -0,0 +1,8 @@
---
key-manager_hosts:
infra1:
ip: 172.20.236.111
infra2:
ip: 172.20.236.112
infra3:
ip: 172.20.236.113

Načítá se…
Zrušit
Uložit