Ansible playbooks for deploying OpenStack.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

9 wiersze
122B

  1. ---
  2. key-manager_hosts:
  3. infra1:
  4. ip: 172.20.236.111
  5. infra2:
  6. ip: 172.20.236.112
  7. infra3:
  8. ip: 172.20.236.113