Преглед на файлове

Use openstack-tox-lower-constraints template

Use the new template.

Change-Id: Id608a206dcc63fab9dd4f668abb5513a87bd8d89
Depends-On: https://review.openstack.org/598103
changes/84/598184/1
Andreas Jaeger преди 1 година
родител
ревизия
265fbdf139
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 6 реда
  1. +1
    -6
      .zuul.yaml

+ 1
- 6
.zuul.yaml Целия файл

@@ -6,9 +6,4 @@
- openstack-python35-jobs
- openstack-python36-jobs
- publish-openstack-docs-pti
check:
jobs:
- openstack-tox-lower-constraints
gate:
jobs:
- openstack-tox-lower-constraints
- openstack-tox-lower-constraints

Loading…
Отказ
Запис