Преглед на файлове

Updatae home-page

Change-Id: Icf83f920a7678e35e90cce8623fea943ac411a89
changes/56/630056/1
98k преди 1 година
родител
ревизия
2801c7740c
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      setup.cfg

+ 1
- 1
setup.cfg Целия файл

@@ -5,7 +5,7 @@ description-file =
README.rst
author = OpenStack Documentation
author-email = openstack-discuss@lists.openstack.org
home-page = http://www.openstack.org/
home-page = https://docs.openstack.org/openstack-doc-tools/latest/
classifier =
Environment :: OpenStack
Intended Audience :: Information Technology


Loading…
Отказ
Запис