Преглед на файлове

Remove support for py34

Change-Id: I2db09c9b010b03a1906060b40de0bea9b89a130c
tags/1.9.0
jacky06 преди 11 месеца
родител
ревизия
528d97a9e9
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 1 реда
  1. +0
    -1
      setup.cfg

+ 0
- 1
setup.cfg Целия файл

@@ -16,7 +16,6 @@ classifier =
Programming Language :: Python :: 2
Programming Language :: Python :: 2.7
Programming Language :: Python :: 3
Programming Language :: Python :: 3.4
Programming Language :: Python :: 3.5

[files]

Loading…
Отказ
Запис