Преглед на файлове

Publish to publish-docs/html

Publish to publish-docs/html to simplify our doc building and publishing
CI jobs.

Change-Id: I8beb68195a7beaa3f2c125ef83db0fa589837639
changes/72/676572/1
Andreas Jaeger преди 7 месеца
родител
ревизия
62378cc698
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +2
    -2
      bin/doc-tools-check-languages

+ 2
- 2
bin/doc-tools-check-languages Целия файл

@@ -96,7 +96,7 @@ function build_rst {
-d ${DOCTREES} \
${DOC_DIR}${book}/source/ \
${BUILD_DIR}
PUBLISH_DIR=publish-docs/${language}/${book}-${tag}
PUBLISH_DIR=publish-docs/html/${language}/${book}-${tag}
mkdir -p ${PUBLISH_DIR}
rsync -a ${DOC_DIR}${book}/build-${tag}/html/ ${PUBLISH_DIR}
echo $MARKER_TEXT > ${PUBLISH_DIR}/.root-marker
@@ -109,7 +109,7 @@ function build_rst {
-d ${DOCTREES} \
${DOC_DIR}${book}/source/ \
${BUILD_DIR}
PUBLISH_DIR=publish-docs/${language}/${book}/
PUBLISH_DIR=publish-docs/html/${language}/${book}/
mkdir -p ${PUBLISH_DIR}
rsync -a ${DOC_DIR}${book}/build/html/ ${PUBLISH_DIR}
echo $MARKER_TEXT > ${PUBLISH_DIR}/.root-marker


Loading…
Отказ
Запис