Преглед на файлове

[sitemap] respect the robots.txt policies

Change-Id: I219eff6241479c3c883c55079b48a88591a2a99d
tags/0.32.0
Christian Berendt преди 4 години
родител
ревизия
8f05ac1b0a
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      sitemap/generator/settings.py

+ 1
- 0
sitemap/generator/settings.py Целия файл

@@ -31,5 +31,6 @@ DOWNLOAD_WARNSIZE = 67108864
LOG_LEVEL = 'INFO'
LOGGING_ENABLED = True
RANDOMIZE_DOWNLOAD_DELAY = False
ROBOTSTXT_OBEY = True
TELNETCONSOLE_ENABLED = False
linkextractors.IGNORED_EXTENSIONS.remove('pdf')

Loading…
Отказ
Запис