Преглед на файлове

Fix URLs

Change docs.o.o/developer/ to new location.

Change-Id: I99bed6eccdf462bac6d8ac3f7b034a457a8bbdbc
tags/1.7.0
Andreas Jaeger преди 2 години
родител
ревизия
b914be59ca
променени са 3 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
 1. +1
  -1
    HACKING.rst
 2. +1
  -1
    RELEASE_NOTES.rst
 3. +1
  -1
    releasenotes/notes/docs-publishing-8da43343222f613e.yaml

+ 1
- 1
HACKING.rst Целия файл

@@ -2,7 +2,7 @@ openstack-doc-tools style commandments
======================================

- Step 1: Read the OpenStack Style Commandments
http://docs.openstack.org/developer/hacking/
http://docs.openstack.org/hacking/latest/

- Step 2: Read on+ 1
- 1
RELEASE_NOTES.rst Целия файл

@@ -11,7 +11,7 @@ https://docs.openstack.org/releasenotes/openstack-doc-tools/ .

Add notes to releasenotes/notes directory following the
documentation in
https://docs.openstack.org/developer/reno/usage.html#creating-new-release-notes.
https://docs.openstack.org/reno/latest/user/usage.html#creating-new-release-notes

Older release notes
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


+ 1
- 1
releasenotes/notes/docs-publishing-8da43343222f613e.yaml Целия файл

@@ -1,4 +1,4 @@
features:
- The documentation for this repo has been improved and is now
published at
https://docs.openstack.org/developer/openstack-doc-tools.
https://docs.openstack.org/openstack-doc-tools/latest.

Loading…
Отказ
Запис