Преглед на файлове

Merge "Clean imports in code"

tags/1.8.0
Zuul Gerrit Code Review преди 2 години
родител
ревизия
d15c10e699
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +2
    -2
      sitemap/generator/spiders/sitemap_file.py

+ 2
- 2
sitemap/generator/spiders/sitemap_file.py Целия файл

@@ -18,7 +18,7 @@ except ImportError:
import urllib.parse as urlparse

from scrapy import item
from scrapy.linkextractors import LinkExtractor
from scrapy import linkextractors
from scrapy import spiders


@@ -43,7 +43,7 @@ class SitemapSpider(spiders.CrawlSpider):

rules = [
spiders.Rule(
LinkExtractor(
linkextractors.LinkExtractor(
allow=[
r'.*\.html',
r'.*\.pdf',


Loading…
Отказ
Запис