2 Ревизии (9fa71c647739fd342eb5b1e419955c7806c43839)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Andreas Jaeger a21cf5f375 Remove /draft from sitemap преди 5 години
  annegentle 40ccf58a78 Updates sitemap.xml for havana release links преди 6 години