Преглед на файлове

reword releasenote for py27 support dropping

Change-Id: I1fd384a0e08716cc48c2a4e7dfad28d6efa15f3c
tags/4.0.1
Hervé Beraud преди 3 месеца
родител
ревизия
85efe8e198
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      releasenotes/notes/drop-python27-support-f97f680651693b47.yaml

+ 1
- 1
releasenotes/notes/drop-python27-support-f97f680651693b47.yaml Целия файл

@@ -1,5 +1,5 @@
---
upgrade:
- |
Support for Python 2.7 has been dropped. The latest version of Python now
Support for Python 2.7 has been dropped. The minimum version of Python now
supported is Python 3.6.

Loading…
Отказ
Запис