Преглед на файлове

Merge "Remove universal wheel configuration"

tags/4.0.1
Zuul Gerrit Code Review преди 1 месец
родител
ревизия
a750c2e033
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 2 реда
  1. +0
    -2
      setup.cfg

+ 0
- 2
setup.cfg Целия файл

@@ -38,5 +38,3 @@ keywords = _ gettext ngettext l_ lazy_gettext
mapping_file = babel.cfg
output_file = oslo_utils/locale/oslo_utils.pot

[wheel]
universal = 1

Loading…
Отказ
Запис