Преглед на файлове

Prepare Ussuri M2

Update the version metadata for Ussuri milestone M2

Change-Id: Ia0c030ef703ef6500e3e7e75133b8579b763a7d7
tags/16.1.0^0
ZhongShengping преди 1 месец
родител
ревизия
4d7fde5fb5
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 4 реда
  1. +4
    -4
      metadata.json

+ 4
- 4
metadata.json Целия файл

@@ -15,15 +15,15 @@
},
{
"name": "openstack/openstacklib",
"version_requirement": ">=16.0.0 <17.0.0"
"version_requirement": ">=16.1.0 <17.0.0"
},
{
"name": "openstack/keystone",
"version_requirement": ">=16.0.0 <17.0.0"
"version_requirement": ">=16.1.0 <17.0.0"
},
{
"name": "openstack/oslo",
"version_requirement": ">=16.0.0 <17.0.0"
"version_requirement": ">=16.1.0 <17.0.0"
}
],
"description": "Installs and configures OpenStack Ec2api.",
@@ -65,5 +65,5 @@
],
"source": "git://github.com/openstack/puppet-ec2api.git",
"summary": "Puppet module for OpenStack Ec2api",
"version": "16.0.0"
"version": "16.1.0"
}

Loading…
Отказ
Запис