Преглед на файлове

Switch to Ussuri jobs

Change-Id: I8213aea6bb576ff312c238c8f2ea85fafe318d97
changes/42/689942/1
kangyufei преди 5 месеца
родител
ревизия
b0d3e37732
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      .zuul.yaml

+ 1
- 1
.zuul.yaml Целия файл

@@ -5,7 +5,7 @@
- openstack-cover-jobs
- openstack-lower-constraints-jobs
- openstack-python-jobs
- openstack-python3-train-jobs
- openstack-python3-ussuri-jobs
- openstackclient-plugin-jobs
- publish-openstack-docs-pti
- release-notes-jobs-python3


Loading…
Отказ
Запис