Преглед на файлове

Merge "Update u-c to use latest rally"

tags/1.6.0
Zuul Gerrit Code Review преди 6 месеца
родител
ревизия
0fd0e43b91
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      upper-constraints.txt

+ 1
- 1
upper-constraints.txt Целия файл

@@ -115,7 +115,7 @@ python-watcherclient===2.1.0
python-zaqarclient===1.12.0
pytz===2018.5
PyYAML===3.13
rally===2.0.0
rally===2.1.0
requests===2.22.0
requests-oauthlib===1.0.0
requestsexceptions===1.4.0


Loading…
Отказ
Запис