Przeglądaj źródła

Merge "Escape invalid JSON characters during deployment."

tags/12.0.0
Zuul Gerrit Code Review 4 miesięcy temu
rodzic
commit
be9f49f69c
1 zmienionych plików z 10 dodań i 5 usunięć
  1. +10
    -5
      tripleo_common/templates/deployments.yaml

+ 10
- 5
tripleo_common/templates/deployments.yaml Wyświetl plik

@@ -1,11 +1,16 @@
- name: Quote the JSON queries to escape invalid characters
set_fact:
item_id: '"{{ item }}".id'
item_group: '"{{ item }}".group'
item_only: '"{{ item }}"'

- name: Lookup deployment UUID
set_fact:
deployment_uuid: "{{ lookup('file', tripleo_role_name ~ '/' ~ ansible_hostname | lower ~ '/' ~ item) | from_yaml | json_query(item ~ '.id') }}"
deployment_uuid: "{{ lookup('file', tripleo_role_name ~ '/' ~ ansible_hostname | lower ~ '/' ~ item) | from_yaml | json_query(item_id) }}"

- name: Lookup deployment group
set_fact:
deployment_group: "{{ lookup('file', tripleo_role_name ~ '/' ~ ansible_hostname | lower ~ '/' ~ item) | from_yaml | json_query(item ~ '.group') }}"

deployment_group: "{{ lookup('file', tripleo_role_name ~ '/' ~ ansible_hostname | lower ~ '/' ~ item) | from_yaml | json_query(item_group) }}"

- name: Hiera check and diff mode
block:
@@ -47,7 +52,7 @@

- name: "Remote copy deployment file for {{ item }}"
copy:
content: "[ {{ deployment_content.content | b64decode | from_yaml | json_query(item) }} ]"
content: "[ {{ deployment_content.content | b64decode | from_yaml | json_query(item_only) }} ]"
dest: "/var/lib/heat-config/check-mode/tripleo-config-download/{{ item ~ '-' ~ deployment_uuid }}"

- name: Run hiera deployment for check mode
@@ -132,7 +137,7 @@

- name: "Remote copy deployment file for {{ item }}"
copy:
content: "[ {{ deployment_content.content | b64decode | from_yaml | json_query(item) }} ]"
content: "[ {{ deployment_content.content | b64decode | from_yaml | json_query(item_only) }} ]"
dest: "/var/lib/heat-config/tripleo-config-download/{{ item ~ '-' ~ deployment_uuid }}"

- name: "Check if deployed file exists for {{ item }}"


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz