Преглед на файлове

Merge "Fix typo in MySQL upgrade tasks."

tags/12.0.0
Zuul преди 2 месеца
родител
ревизия
5b0b63bc10
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      deployment/database/mysql-pacemaker-puppet.yaml

+ 1
- 1
deployment/database/mysql-pacemaker-puppet.yaml Целия файл

@@ -585,7 +585,7 @@ outputs:
UPGRADE_VOLUMES: "-v {{ mysql_upgrade_db_bind_mounts | union(['/tmp/mariadb-upgrade:/var/log/mariadb:rw,z']) | join(' -v ')}}"
UPGRADE_SCRIPT: "{{mysql_upgrade_script}}"
CONTAINER_CLI: "{{ container_cli }}"
LOGDIR: '/var/log/containers/mysql'
LOG_DIR: '/var/log/containers/mysql'

external_upgrade_tasks:
- vars:

Loading…
Отказ
Запис