Преглед на файлове

Merge "HA: ensure TRIPLEO_MINOR_UPDATE is defined for <svc>_restart_bundle" into stable/queens

changes/54/669854/7
Zuul Gerrit Code Review преди 5 месеца
родител
ревизия
77ee11362d
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      docker_config_scripts/pacemaker_restart_bundle.sh

+ 1
- 0
docker_config_scripts/pacemaker_restart_bundle.sh Целия файл

@@ -5,6 +5,7 @@ set -u
# ./pacemaker_restart_bundle.sh galera-bundle galera
RESOURCE=$1
TRIPLEO_SERVICE=$2
: ${TRIPLEO_MINOR_UPDATE=false}

# try to restart only if resource has been created already
if /usr/sbin/pcs resource show $RESOURCE; then


Loading…
Отказ
Запис