Procházet zdrojové kódy

Merge "Check if snmpd is enabled for upgrade_tasks"

tags/12.0.0
Zuul před 2 měsíci
rodič
revize
bf8f14448f
1 změnil soubory, kde provedl 12 přidání a 1 odebrání
  1. +12
    -1
      deployment/snmp/snmp-baremetal-puppet.yaml

+ 12
- 1
deployment/snmp/snmp-baremetal-puppet.yaml Zobrazit soubor

@@ -89,6 +89,17 @@ outputs:
step_config: |
include ::tripleo::profile::base::snmp
upgrade_tasks:
- when: step|int == 0
block:
- name: Check if snmpd is enabled
command: systemctl is-enabled --quiet snmpd
ignore_errors: True
register: snmpd_enabled_result
- name: Set fact snmpd_enabled
set_fact:
snmpd_enabled: "{{ snmpd_enabled_result.rc == 0 }}"
- name: Stop snmp service
when: step|int == 1
when:
- step|int == 1
- snmpd_enabled|bool
service: name=snmpd state=stopped

Načítá se…
Zrušit
Uložit