Преглед на файлове

Merge "Add zaqar-specs link to readme.rst"

tags/9.0.0.0rc1^0
Zuul Gerrit Code Review преди 8 месеца
родител
ревизия
f54699926d
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 0 реда
  1. +4
    -0
      README.rst

+ 4
- 0
README.rst Целия файл

@@ -56,6 +56,10 @@ Information on how to run benchmarking tool is available at:

https://docs.openstack.org/zaqar/latest/admin/running_benchmark.html

Zaqar's design specifications is tracked at:

https://specs.openstack.org/openstack/zaqar-specs/

Using Zaqar
-----------Loading…
Отказ
Запис