2 Revīzijas (master)

Autors SHA1 Ziņojums Datums
  Thierry Carrez b607ce2380 Fix capabilities following initial review pirms 9 mēnešiem
  Thierry Carrez 175df902e3 List standard deployment tools capabilities pirms 9 mēnešiem