Преглед на файлове

Merge "Update jsonschema according to requirements"

tags/0.2.5^0
Zuul преди 2 месеца
родител
ревизия
c3abdaa382
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      requirements.txt

+ 1
- 1
requirements.txt Целия файл

@@ -7,7 +7,7 @@ pbr>=2.0.0 # Apache-2.0
appdirs>=1.3.0 # MIT License
click>=6.7 # BSD
iso8601>=0.1.11 # MIT
jsonschema!=2.5.0,<3.0.0,>=2.0.0 # MIT
jsonschema>=2.6.0 # MIT
oslo.concurrency>=3.0.0 # Apache-2.0
oslo.i18n>=2.1.0 # Apache-2.0
oslo.serialization>=1.10.0 # Apache-2.0

Loading…
Отказ
Запис