Ansible role to manage Jenkins
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
OpenDev Sysadmins 3300786b04 OpenDev Migration Patch 11 månader sedan
defaults Update config user to use jenkins user name 4 år sedan
doc/source Initial commit 4 år sedan
handlers Update to ansible 2.0 4 år sedan
meta Update to ansible 2.0 4 år sedan
tasks Fix deprecation warnings 4 år sedan
templates/etc/sysconfig Initial commit 4 år sedan
tests Fix path issue with roles_path 3 år sedan
vars Fix functional testing for Ubuntu 4 år sedan
.gitignore Initial commit 4 år sedan
.gitreview OpenDev Migration Patch 11 månader sedan
LICENSE Initial commit 4 år sedan
README.rst Initial commit 4 år sedan
bindep.txt Move other-requirements.txt to bindep.txt 3 år sedan
requirements.txt Update to ansible 2.0 4 år sedan
setup.cfg Initial commit 4 år sedan
setup.py Initial commit 4 år sedan
test-requirements.txt Initial commit 4 år sedan
tox.ini Switch to tox -efunctional 4 år sedan

README.rst

ansible-role-jenkins

Ansible role to manage Jenkins

Description

Requirements

Packages

Package repository index files should be up to date before using this role, we do not manage them.

Role Variables

Dependencies

Example Playbook